• 1

  Kościół Parafii p/w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 1

 • 2

  Salezjańska Szkoła Muzyczna II Stopnia w Lutomiersku 2

 • 3

  Konstantynów Łódzki 3

 • 4

  SP-5 w Konstantynowie Łódzkim 4

 • 5

  Konstantynów Łódzki 5

 • 6

  SP-2 w Konstantynowie Łódzkim 6

Top 10 casino

24-12-2018

W budżecie miasta na rok 2019 przeznaczono środki na:

 • drogi publiczne i gminne  w wysokości 1 861 000,00 zł
 • bezpieczeństwo publiczne i ochronę  przeciwpożarową w wysokości 1 028 612,00 zł
 • oświatę i wychowanie w wysokości 26 032 991,26 zł
 • pomoc społeczną w wysokości 4 802 952,00 zł
 • ochronę zdrowia w wysokości 505 300,00 zł
 • transport w wysokości 3 192 000,00 zł
 • gospodarkę komunalną w wysokości 9 732 657,37 zł
 • kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 1 625 100,00 zł
 • kulturę fizyczną w wysokości 3 366 768,00 zł
 • Program 500+ w wysokości 14 377 325,00 zł

(powyższe dane https://www.konstantynow.pl)

Nie było zbyt wiele propozycji zmian przedstawionych przez burmistrza czy radnych. Jednogłośne przyjęcie budżetu daje nadzieję na poprawę efektywności gospodarowania środkami budżetowymi. Oczekiwania mieszkańców związane są z chociażby lekką, może nawet symboliczną, ale widoczną zmianą struktury naszego budżetu z opcji budżetu wybitnie konsumpcyjnego, nieefektywnego, gdzie gro środków jest po prostu konsumowanych, na budżet w kierunku pro inwestycyjnym. Rodzi się pytanie czy obecnie te środki są efektywnie wykorzystywane, czy analizowany jest w jednostkach samorządowych podległych i finansowanych że środków budżetowych przerost etatów np. księgowych, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi itp. Lokowanie pieniędzy na akcje kulturalne, sportowe powinno być szczególnie uzasadnione w czasach kiedy brakuje ich na inwestycje. Wymienione wyżej obszary są tylko jakby muśnięciem tematu obniżki kosztów w naszym budżecie.
Mieszkańcy oczekują na działania pro efektywnościowe, dowody, że problem budżetu jest bardzo ważny i czas zacząć nad nim poważnie pracować już teraz nie odkładając tego na jakiś odległy termin.
Z dużym zainteresowaniem i uwagą oczekiwany jest audyt jednostek budżetowych miasta, zapowiadany przez nowe władze.
W trakcie kampanii wyborczej pan Burmistrz obiecał, iż przyjrzy się naszemu budżetowi, jednostkom które są z niego finansowane. Celem takiego przeglądu ma być poprawa efektywności wykorzystania środków finansowych. Powszechnie wiadomo, iż nasze miasto jest bardzo zadłużone tj. ponad 20,0 mln zł, które spłacać będziemy przez długi okres co oczywiście obciąży budżet i ograniczy środki chociażby na inwestycje, których miasto potrzebuje.
Jedną z uchwał przyjętych na sesji była ta, podwyższająca diety radnych. W jej uzasadnieniu burmistrz napisał, że diety nie były zmieniane od 2007 roku. Przewodnicząca RM Jadwiga Czekajewska argumentowała powołując się na przykład własny i członków klubu „Wspólny Konstantynów”, że pieniądze z diet „wpływają na nasze konta osobiste, jednakże służą szerszemu społeczeństwu. Z tych diet pokryłam wszelkie uroczystości, na które byli zapraszani radni, te spotkania mają różny charakter. Goście przynoszą prezenty, na ten cel służą te środki…To nie jest tak, że my zasilamy własny portfel...” Radny Sławomir Młynarczyk apelował o zmniejszenie tych środków, mówił „żeby zyskać wiarygodność mieszkańców, powinniśmy wypracować tę podwyżkę… pokazać innym na czym nam zależy. Wydaje mi się, że ten rok i następny, to będzie szukanie oszczędności i pokażmy innym ludziom, że my sami możemy. Ja bym nawet poszedł krok dalej, zmniejszmy sobie wynagrodzenie, żeby pokazać mieszkańcom, że od innych też będziemy wymagać.”
Za przyjęciem wniosku o zmianę uchwały było troje radnych: wnioskodawca Sławomir Młynarczyk, Aneta Malczewska i Michał Szymczak. Trzy osoby wstrzymały się od głosu (Marek Łopaciński, Małgorzata Matyjak, Beata Szymonowicz), 9 było przeciw.
W głosowaniu całej uchwały (podwyższającej diety)
Za było 11 radnych:
1. Beata Szymonowicz
2. Dariusz Stelmasiak
3. Dariusz Korczyński
4. Elżbieta Jabłońska
5. Gabriela Szczepaniak
6. Jacek Jakubowski
7. Jadwiga Czekajewska
8. Konrad Sudra
9. Małgorzata Matyjak
10. Radosław Radwański
11. Robert Bujnowicz
Wstrzymał się 1 radny:
1. Marek Łopaciński
Przeciw 3 radnych :
1. Aneta Malczewska
2. Michał Szymczak
3. Sławomir Młynarczyk

Diety radny otrzymuje za:

 1. udział w sesji Rady Miejskiej - 300,00 zł, wysokość pozostawiona została bez zmiany;
 2. udział w posiedzeniach stałej komisji, do której został powołany oraz podkomisji i zespołów wyłonionych ze składu tej komisji – 100,00 zł, wysokość pozostawiona została bez zmiany;
 3. Udział w posiedzeniach doraźnych komisji i zespołów

Za wyjazdy poza teren miasta Konstantynowa łódzkiego w sprawach związanych z wykonaniem mandatu.
Zmienione zostały wynagrodzenia ryczałtowe dla:

 • przewodniczącego Rady Miejskiej z 1 700,00 zł na 2 000, zł;
 •  wiceprzewodniczących Rady Miejskiej z 1300,00 zł na 1700,00 zł;
 • przewodniczących komisji z 800,00 zł na 1100,00 zł;
 • wiceprzewodniczących komisji z 700,00 zł na 1000,00 zł;

Halina Cyrulska