• 1

  Kościół Parafii p/w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 1

 • 2

  Salezjańska Szkoła Muzyczna II Stopnia w Lutomiersku 2

 • 3

  Konstantynów Łódzki 3

 • 4

  SP-5 w Konstantynowie Łódzkim 4

 • 5

  Konstantynów Łódzki 5

 • 6

  SP-2 w Konstantynowie Łódzkim 6

Top 10 casino

20-11-2018

Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter). Zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Łodzi I, Panią Joannę Pieńkowską.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
 2. Powitanie radnych kadencji 2018-2023 i zaproszonych gości.
 3. Wręczeniem radnym i Burmistrzowi przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstantynowie Łódzkim zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej.
 5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
 6. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Przyjęcie Regulaminu Pracy Komisji Skrutacyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
 11. Przejęcie od najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji prowadzenia sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 13. Wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
 14. Wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
 15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 16. Zamknięcie I sesji.