06-02-2018
Akcja PIT 2018 w Konstantynowie Łódzkim będzie odbywać się podczas 3 dyżurów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, sala konferencyjna (parter).

Terminy przyjmowania rozliczeń PIT:

7 marca 2018 r.

28 marca 2018 r.

11 kwietnia 2018 r.

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie rozliczają się elektronicznie mogą pobrać druki papierowe rozliczeń PIT w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim (parter).