• 1

  Kościół Parafii p/w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 1

 • 2

  Salezjańska Szkoła Muzyczna II Stopnia w Lutomiersku 2

 • 3

  Konstantynów Łódzki 3

 • 4

  SP-5 w Konstantynowie Łódzkim 4

 • 5

  Konstantynów Łódzki 5

 • 6

  SP-2 w Konstantynowie Łódzkim 6

Top 10 casino

05-12-2018

Nowe władze się ukonstytuowały, przewodniczącą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w kadencji 2018-2023 została Jadwiga Czekajewska, w swoim pierwszym wystąpieniu apelowała m.in. żeby wszelkie decyzje, uchwały podejmowane przez radę były dla dobra mieszkańców lokalnej społeczności.

Wybrani wiceprzewodniczący Rady Miejskiej to:

Elżbieta Jabłońska - I wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim,

Radosław Radwański - II wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

Radni Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim jednogłośnie, przy pozytywnej opinii Komisji Budżetu, podjęli uchwałę dotyczącą wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta. Nie podjęto dyskusji dotyczącej uchwały proponowanej przez przewodniczącą.

Wynagrodzenie brutto ustalono w wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze 4800,00 zł;
 • dodatek funkcyjny 2100 zł;
 • dodatek specjalny 2760,00 zł
 • oraz dodatek za wieloletnią pracę liczony od wynagrodzenia zasadniczego w tym roku, w wysokości 672,00 zł (14 lat stażu pracy).

Burmistrz Robert Jakubowski w swoim wystąpieniu przyrzekł, że nie zawiedzie pokładanego w nim zaufania, wszelkie decyzje przez niego podejmowane będą mądre, racjonalne, podejmowane wspólnie przy zaangażowaniu rady miejskiej, przede wszystkim przy zaangażowaniu mieszkańców. Powołał też wiceburmistrza, którym został Łukasz Napieralski.

Wśród radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim swoją I kadencję rozpoczął Dariusz Korczyński członek Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Konstantynowie Łódzkim.